Doradca zawodowy

Doradca zawodowyJak sam nazwa wskazuje, doradca zawodowy to osoba zajmująca się wykonywaniem wszelkich zadań związanych z doradztwem, poradnictwem zawodowym oraz przekazywaniem informacji zawodowych i orientacji zawodowej. Zatem jego głównymi zadaniami są przede wszystkim kontakty z ludźmi, wparcie oraz pomaganie w rozwiązywaniu ich problemów zawodów, a także doradztwo w poszukiwaniu odpowiedniej posady.

Wszelki zakres zadań zawodowych doradcy oraz to, kim jest regulują przepisy prawne o klasyfikacji zawodowej i specjalności na rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.
Klasyfikacja ta opiera się na:

  • szkoleniu zawodowym,
  • pośrednictwie i poradnictwie zawodowym,
  • prowadzeniu analiz, badań, prognoz i innych opracowań, które dotyczą samego rynku pracy,
  • gromadzenia danych, które są niezbędne do określenia polityki zatrudnienia.

Główne zadania doradcy zawodowego

Głównymi zadaniami tej osoby są nie tylko udzielenie pomocy w wyborze samego zawodu, ale też planowanie kariery i przygotowanie osób do samego procesu poszukiwania pracy. Najważniejsze jest jednak to, że usług doradcy mogą skorzystać nie tylko uczniowie, którzy chcą pozyskać swoją pierwszą pracę, ale też osoby pracujące, które chcą się przebranżowić, ale też osoby bezrobotne.

Na spotkaniu z doradcą, klient zostaje uświadomiony w tym, jaki jest jego potencjał zawodowy, co lubi robić, w czym czuje się dobrze, w jakim zawodzie się widzi i w jakim chciałby się rozwijać. Sam doradca jest w stanie usystematyzować wszelką wiedzę związaną z dotychczasowym doświadczeniem zawodowym swojego klienta i jego edukacją oraz ułatwia on wgląd we własną osobę. Co ciekawe doradztwo zawodowe może być zarówno indywidualne, jak i grupowe. Spotkania sam na sam opierają się na rozmowie z klientem i w końcu na stworzeniu Indywidualnego planu działania. Grupowe spotkania mają na celu wzmocnienie samego procesu doradztwo poprzez kontakt z osobami, które maja podobne problemy. Są one szczególnie ważne zwłaszcza w przypadku osób długotrwale bezrobotnych. Poza tym w dalszym ich przebiegu są one uzupełnianie o spotkania indywidualne.

Gdzie znaleźć doradcę zawodowego?

Miejscami, gdzie pracują doradcy są głównie Urzędy Pracy i Centra Informacji i Planowania Karier Zawodowych. Poza tym znaleźć ich można w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, Biurach Karier, Ochotniczych Hufcach Pracy, czy szkołach i prywatnych agencjach, biurach pośrednictwa zawodowego i agencjach pozarządowych. Oprócz tego doradca zawodowy może prowadzić własną działalność i przyjmować zlecenia od wszystkich innych podmiotów.

Godziny pracy doradców są normowane i odbywają się w czasie godzin biurowych i w dni powszednie. Jest to praca stacjonarna, choć czasami mogą zdarzać się podróże służbowe, co ma związek ze szkoleniami.

Styl pracy i umiejętności doradcy

Jak w każdym zawodzie tak i tu ważne są indywidualne cechy charakteru, które będą nie tylko pomocne w wykonywaniu zawodu, ale też ułatwią wykonywanie własnych zadań. Istotne jest zatem skuteczne porozumiewanie się z ludźmi, słuchanie ich, prawidłowe interpretowanie ich słów, a także stworzenie atmosfery ufności i otwartości. Pomocna też będzie charyzma i optymizm, aby pomóc ludziom w identyfikacji ich potrzeb, dostrzeżenie potencjału i wzmocnienie słabych stron klienta. Wnikliwość, dobra pamięć oraz cierpliwość to cechy godne dobrego doradcy zawodowego, które nie dość, że pomogą zrealizować wyznaczone cele, to również pozwolą na określenie priorytetów.

Jak zdobyć ten zawód?

Pierwszym krokiem do bycie doradcą zawodowym jest uzyskanie wyższego wykształcenia najlepiej z pedagogiki lub psychologi. Ważne jest też zapoznanie się z przepisami prawnymi, które regulują profesję doradców.
Jeśli w przyszłości dany ( potencjalny ) doradca chce pracować z młodzieżą, czy dziećmi to niezbędne będą uprawnienia pedagogiczne.

Istotne jest też, że w tym zawodzie trzeba być przygotowanym na ciągły rozwój osobisty - uczestnictwo w kursach i szkoleniach, organizacji konferencji, czy seminariach.Zobacz podobne:
Jak dobrze wybrać zawód? Praktyczne wskazówki

Jak odpowiednio wybrać przyszły zawód?Przy wyborze zawodu brane są pod uwagę czynniki, których ilość może początkowo zniechęcać. Jednak tradycyjne

Paint i jego rodzaje

Program graficzny Microsoft Paint jest jednym z najprostszych tego typu na rynku. Daje on do dyspozycji kilka narzędzi i możliwości obróbki zdjęć czy obrazów. Gr

Profesjonalne kursy i szkolenia na wózki, żurawie, podesty itd.

Profesjonalne kursy i szkolenia na wózkiProfesjonalne kursy i szkolenia zawodowe. Pomiędzy prowadzeniem wózka widłowego, a prowadzeniem sa